SS 2019 WS 2018
SS 2018
SS 2017 WS 2017
Department of Chemistry
open physics
course catalog 1st HS: 16.04  2nd HS: 04.06  sem.br.: 23.07  begin WS: 13.10
4. FS KB Ch


B. Sc. (Kombinationsfach Ch) zurück
| KBCh Modul 6 | KBCh Modul 7 | KBCh Modul 8 |
 
KBCh Modul 6 - Physik (PHY) zurück
Digital- & Präsenz-basierter Kurs (classroom language: DE)
VL
Thu 13-15
weekly NEW 15 1'201 (120) Norbert Koch
UE
Tue 15-17
weekly NEW 14 1'15 (60) Norbert Koch
 
KBCh Modul 7 - Fachdidaktik und Lehr - /Lernforschung Chemie (FLC) zurück
Digital- & Präsenz-basierter Kurs (classroom language: DE)
VL
Tue 13-15
weekly NEW 14 0'05 (103) Rüdiger Tiemann
UE
Wed 9-11
weekly NEW 14 1'12 (24) Rüdiger Tiemann, Tina Grottke
UE
Thu 9-11
weekly NEW 14 1'11 (24) Rüdiger Tiemann, Simon Schäfer
 
KBCh Modul 8 - Alltagsbezogene Chemie (ALC) zurück
Digital- & Präsenz-basierter Kurs (classroom language: DE)
VL
Thu 11-13
weekly NEW 14 1'02 (60) Marit Gründer
Fri 11-13
weekly NEW 14 1'02 (60)
SE
Fri 13-15
weekly NEW 14 1'02 (60) Marit Gründer

Nebenfachausbildung, Ausbildung f. andere Institute zurück
| NPh |
 
NPh - Nebenfachausbildung, Ausbildung f. andere Institute zurück
Digital- & Präsenz-basierter Kurs (classroom language: DE)
VL
Thu 13-15
weekly NEW 15 1'201 (120) Norbert Koch
UE
Tue 15-17
weekly NEW 14 1'15 (60) Norbert Koch

Anfragen/Probleme executed on vlvz1 © IRZ Physik, Version 2019.1.1 vom 24.09.2019 Fullscreen