SS 2019 WS 2018
SS 2018
SS 2017 WS 2017
Department of Chemistry
open physics
course catalog 1st HS: 16.04  2nd HS: 04.06  sem.br.: 23.07  begin WS: 13.10
2. FS KM Ch (60 SP)


Master of Education zurück
| Modul 5/CK25 | CK35 |
 
Modul 5/CK25 - Spezielle Themen fachdidaktischer Forschung II zurück
Digital- & Präsenz-basierter Kurs
VL
Thu 9-11
weekly NEW 14 3'11 (18) Rüdiger Tiemann
Digital- & Präsenz-basierter Kurs
SE
Thu 11-13
weekly NEW 14 3'11 (18) Rüdiger Tiemann
 
CK35 - Spezielle Themen fachdidaktischer Forschung II zurück
Digital- & Präsenz-basierter Kurs
VL
Thu 9-11
weekly NEW 14 3'11 (18) Rüdiger Tiemann
Digital- & Präsenz-basierter Kurs
SE
Thu 11-13
weekly NEW 14 3'11 (18) Rüdiger Tiemann

executed on vlvz1 © IRZ Physik, Version 2019.1.1 vom 24.09.2019 Fullscreen