KVL / Klausuren / MAP 1.HS: 15.10  2.HS: 10.12  Zw.Sem.: 16.02  Beginn SS: 06.04

4020125086 AG Besprechung K. Busch  VVZ 

SE
Di 11-13
wöch. NEW 15 3'116 (0) Kurt Busch

Digital- & Präsenz-basierter Kurs

Unterrichtssprache
DE
Zugeordnete Module
NPh
Umfang, Studienpunkte; Modulabschlussprüfung / Leistungsnachweis
0 SWS, 0 SP/ECTS (Arbeitsanteil im Modul für diese Lehrveranstaltung, nicht verbindlich)
Ansprechpartner
Prof. Dr. Kurt Busch, NEW 15, 3'208
Siehe auch:
http://www.physik.hu-berlin.de/top/teaching
Anfragen/Probleme executed on vlvz1 © IRZ Physik, Version 2019.1.1 vom 24.09.2019 Fullscreen